Postupak ocjenjivanja u Vidi e-novation natječaju

Prema savjetima pravnika angažiranih za potrebe VIDI e-novation natječaja i evaluacijskog postupka prvenstveno smo obratili pažnju na to zadovoljavaju li radovi sva pravna pitanja. Također, eliminirali smo projekte koji nisu bazirani na visokim tehnologijama ili se ne mogu svrstati u kategoriju ICT-a.

U evaluacijskom postupku komisija kod svakog proizvoda/usluge ocijenila je stupanj inovacije, tehničku izvrsnost, poslovni i proizvodni potencijal te društvenu korisnost. Proizvod ili usluga moraju biti najmanje u fazi funkcionalnog modela kako bi se mogli demonstrirati pred članovima komisije.

Inovativnost
Kada je riječ o inovaciji, ona se ocjenjivala skalom od 1 do maksimalnih 10 bodova. Komisija je trebala odgovoriti na sljedeća pitanja: Je li proizvod na svjetskom tržištu uistinu novitet ili bi li bio istinski novitet ako bi se predstavio svjetskom tržištu? Postoji li već nešto slično na svjetskom tržištu?
Ako proizvod na svjetskom tržištu već ima konkurenciju, uključuje li neke izuzetne napretke u funkcionalnosti ili se može pohvaliti drugim značajnijim tržišnim prednostima u odnosu na konkurenciju – a da to nije nužno samo niska cijena? Niska cijena samo po sebi, osim ako ona nije niža za barem 2-3 puta u odnosu na postojeći konkurentni proizvod, uz uvjet da ne ide nauštrb profitabilnosti inovatora odnosno proizvođača - nije inovacija.

Tehnička izvrsnost
Ocijenjivala se bodovima od 1 do 5. Bilo je važno koliko proizvod u sebi ima ugrađene visoke tehnologije, odnosno koliko je proizvod doista “hi-tech” i tehnološki “state-of-the-art”.

Poslovni potencijal
Komisija je trebala utvrditi i ocijeniti skalom od 1 do maksimalno 10 bodova koliki je tržišni potencijal proizvoda na globalnom tržištu. Odgovara li proizvod na zahtjeve neke ciljane skupine potencijalnih korisnika na svjetskom tržištu; koliko je po sudu komisije (a sudeći prema samom tekstu prijave i/ili web stranicama prijavitelja i/ili imidžu prijavitelja u javnosti) prijavitelj poslovno orijentiran i koliko je prijavitelj zajedno s eventualnim budućim poslovnim partnerima i/ili investitorima u stanju od inovacije stvoriti proizvod koji će na globalnom tržištu stvarati profit? Konkretno - tražila se ocjena koliki je doista potencijal da se na tom proizvodu što više zaradi uz što manji rizik, što manje uloženog vremena i što manje uloženog kapitala.

Proizvodni potencijal
Komisija je trebala utvrditi i ocijeniti skalom od 1 do maksimalno 10 bodova koliko je proizvodnja proizvoda složena; može li se proizvod jednostavno proizvoditi/replicirati; koliko je jednostavno naći širi krug alternativnih proizvođača/replikatora za sve dijelove proizvoda; ovisi li neki dio proizvoda (posebice hi-tech implementirani dijelovi, npr. mikroprocesor), o nekom proizvođaču monopolistu i cijeni koju diktira: posebice smo pazili koliko je prilagodba na nove jezike skupa i složena; te postoji li neka opstruirajuća problematika u transportiranju proizvoda i sl.

Društvena korisnost
Ova kategorija nije česta u natječajima za inovacije ali VIDI e-novation nagrada ima svrhu širenja pozitivne poruke i ovo nam je bitna komponenta, a njezino vrednovanje uključeno je u konačnu ocjenu. Cilj našeg natječaja je promovirati proizvode koji imaju i pozitivan utjecaj na razvoj kvalitetnog i ravnopravnog društva u kojem će tehnologija pomoći afirmaciji pozitivnih civilizacijskih vrijednosti. Ocjene su bile u rasponu od 1 do 5 bodova. Komisija si je trebala postaviti sljedeća pitanja i na osnovu njih bodovati prijavljeni rad: Može li se većina proizvoda proizvesti u RH i time osnažiti hrvatsko gospodarstvo? Generira li proizvod dodatnu zaposlenost i nova radna mjesta u Hrvatskoj? Stvara li proizvod neku posve novu proizvodnju nišu ili posve novi tržišni segment? Pospješuje li proizvod neke posebno značajna područja bitna za gospodarstvo i društvenu stabilnost svake zemlje, kao što su edukacija, zdravstvo, podjednak pristup informacijama za sve slojeve društva, proizvodnja zdrave hrane...

E-novation 2011
> Pobjednici
> Kako se ocjenjivalo
> Riječ partnera
> Fotogalerija
> Videogalerija
 
Velike hrpe papira svjedoče o velikom broju prijava. Ovo je trenutak kada žiri na svom stolu ima zapečaćene prijave pripremljene za evaluaciju i kada se članovi upoznaju s pravilima evaluacije te upozoravaju na izuzimanje od glasovanja u slučaju da je član u sukobu interesa
 
Knjižnica Instituta Rudjer Bošković mjesto je koje pruža mir i inspiraciju žiriju za gotovo maratonsku evalauciju od 17 sati koliko je ove godine ukupno trajala kako bi se svaka prijava pomno proučila i ocijenila
 
Upute za žiriranje koje svaki član žirija svake godine mora proučiti precizno vode postupak kako bi se dobila objektivna procjena projekta.Interesno lobiranje strogo je zabranjeno
 
 
 
 

Početna stanica | E-novation info | Teslino jaje - nagrada | Prijave 2010 | E-novation 2009 | Arhiva | VIDI

© 2011 Vidi-TO d.o.o. Sva prava pridržana. / All rights reserved
design by iDEA