Postupak ocjenjivanja u Vidi e-novation natječaju

Kao i prošle godine, stručna evaluacijska komisija Vidi e-novation natječaja dobila je od organizatora jasno definirana pravila ocjenjivanja prijavljenih proizvoda i usluga. Kako se ocjenjivalo i koji su bili kriteriji?

U pred-evaluacijskom postupku prvenstveno se gledalo da li radovi zadovoljavaju sva pravna pitanja prema savjetima pravnika angažiranih za potrebe Vidi e-novation natječaja i cijelog evaluacijskog postupka. Također, u predevaluacijskom postupku eliminirali su se projekti koji su isključivo i samo namijenjeni hrvatskom tržištu te oni koji nisu bazirani na visokim tehnologijama ili koji se ne mogu svrstati u kategoriju ICT-a.

U evaluacijskom postupku komisija je kod svakog proizvoda/usluge ocjenjivala stupanj inovacije, tehničku izvrsnost, poslovni i proizvodni potencijal te društvenu korisnost.

 

Inovativnost
Kada je riječ o inovaciji, ona se ocjenjivala s maksimalno 10 bodova (minimalno 1 bod). Ko misija je gledala koliko je proizvod, odnosno neki dio proizvoda inovativan u svjetskim razmjerima, ne u regionalnim ili hrvatskim.
Komisija je trebala prilikom evaluacije procijeniti sljedeće stvari:

 • Da li je proizvod na svjetskom tržištu uistinu novitet ili da li bi bio istinski novitet ako bi se predstavio svjetskom tržištu?
 • Postoji li već nešto slično na svjetskom tržištu?
 • Ako proizvod na svjetskom tržištu već posjeduje konkurenciju, uključuje li onda on neke izuzetne napretke u funkcionalnosti, ili se može pohvaliti drugim značajnijim tržišnim prednostima u odnosu na konkurenciju? - a da to nije nužno samo niska cijena.

Niža cijena u odnosu na konkurenciju, osim ako ona nije niža za barem 2-3 puta u odnosu na postojeći konkurentni proizvod, uz uvjet da niža cijena ne ide nauštrb profitabilnosti inovatora odnosno proizvođača nije sama po sebi inovacija.

 

Tehnička izvrsnost
Ona se ocjenjivala bodovima od 1 do 5. Gledalo se koliko proizvod u sebi ima visoke tehnologije, odnosno koliko je proizvod doista "Hi-Tech" i tehnološki "state-of-the-art".

 

Poslovni potencijal
Komisija je trebala utvrditi i ocijeniti (od 1 do 10) slijedeće:

 • Koliki je tržišni potencijal proizvoda na globalnom/svjetskom tržištu? Koliko proizvod odgovara na zahtjeve neke ciljane skupine potencijalnih korisnika na svjetskom tržištu?
 • koliko je po sudu komisije (a sudeći prema samom tekstu prijave i/ili web stranicama pri javitelja i/ili imidžu prijavitelja u javnosti) prijavitelj poslovno orijentiran i koliko je prijavitelj zajedno sa eventualnim budućim poslovnim partnerima i/ili investitorima u stanju od inovacije stvoriti proizvod koji će na globalnom tržištu zarađivati novce (stvarati profit)?

Konkretno: tražila se ocjena koliki je doista potencijal da se na tom proizvodu što više zaradi uz što manji rizik, što manje uloženog vremena i što manje uloženog kapitala.

 

Proizvodni potencijal
Komisija je trebala utvrditi i ocijeniti s maksimalno 10 bodova:

 • koliko je složena proizvodnja proizvoda; može li se proizvod jednostavno proizvoditi/replicirati;
 • koliko je jednostavno naći širi krug alternativnih proizvođača/replikatora za sve dijelove proizvoda;
 • je li neki dio proizvoda (posebice hi-tech implementirani dijelovi, npr. mikroprocesor i sl.) ovisan o nekom monopolnom ili duopolnom proizvođaču i cijeni koju diktira. Posebice se pazilo koliko je skupa i složena prilagodba na nove jezike i postoje li neke otegotne okolonosti u transportiranju proizvoda i sl.

 

Društvena korisnost
Ocjenjivalo se u rasponu bodova od 1 do 5. Komisija si je trebala postaviti sljedeća pitanja i na osnovu njih bodovati prijavljeni rad:

 • Može li se većina proizvoda proizvesti u Hrvatskoj?
 • Generira li proizvod dodatnu zaposlenost i nova radna mjesta u Hrvatskoj?
 • Stvara li proizvod neku posve novu proizvodnu nišu ili posve novi tržišni segment?
 • Pospješuje li proizvod neka posebno značajna područja bitna za gospodarstvo i društvenu stabilnost svake zemlje: npr. edukaciju, zdravstvo, podjednak pristup informacijama za sve slojeve društva, proizvodnju zdrave hrane i sl.
E-novation 2009
> Pobjednici
> Kako se ocjenjivalo
> Riječ partnera
> Fotogalerija
> Videogalerija
 
Članovi stručne evaluacijske komisije zajedno s organizatorima Vidi e-novation natječaja tijekom evaluacijskog procesa na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu
 
Pred stručnom evaluacijskom komisijom prijavitelji su pokušali objasniti zašto baš njihova inovacija zaslužuje nagradu
 
Članovi evaluacijske komisije detaljno su analizirali sve prijavljene inovacije i nakon višesatne rasprave proglasili pobjednike
 
 
 
 

Početna stanica | E-novation info | Teslino jaje - nagrada | Prijave 2010 | E-novation 2009 | Arhiva | VIDI

© 2010 Vidi-TO d.o.o. Sva prava pridržana. / All rights reserved
design by iDEA