< povratak  
   
 
Dalibor Marijanović
Direktor poslovno-inovacijskog centra Hrvatske BICRO d.o.o. - strateški partner Vidi e-novation natječaja
Kako biti ispred svoga vremena?

Bila bi velika šteta ljude, vrijeme i novac pogrešno iskoristiti, pa čak i po cijenu sredstava iz strukturnih EU fondova

Godinu koju završavamo je Europska komisija proglasila godinom inovacija i kreativnosti. Međutim, pogledamo li proračune članica EU vidljivo je da se investicije u istraživanje i razvoj smanjuju. Primjerice, Velika Britanija je investicije u istraživanje i razvoj smanjila na trećinu planirane vrijednosti, a sadržaj koji se financira nije rad nego studija. Republika Hrvatska je također u svom proračunu smanjila investicije u R&D, ali ne tako drastično. Ono što je za RH veći problem je činjenica da ćemo postankom članice EU, željenim za početak 2012. godine, imati pristup strukturnim fondovima u iznosu od 3.5 milijardi eura za projekte. Kada bismo definirali matematičku funkciju iskorištenja sredstava koja dolaze u RH ona bi definitivno imala tri nepoznanice koje utječu na krajnji ishod, a to su ljudi, vrijeme i novac. To su parametri svakog projekta.

Dakle, velika animacija ljudi, osiguranje vremena i novaca u cilju što veće iskorištenosti strukturnih fondova. Sada je pravo vrijeme da stanemo i uhvatimo zrak i odredimo što točno želimo prije stampeda. Mišljenja sam da je daleko veća šteta ukoliko nađemo ljude, vrijeme i novac, ali za krive stvari, pa i po cijenu novaca koje bismo trebali primiti iz EU. Strukturni fondovi Europske unije samo su sredstvo koje je potrebno RH da se razvije u naprednu i konkurentnu zemlju. Inicijative i reforme koje je započela RH i koje daju rezultate treba podržavati i u konačnici ih priključiti na izvor EU financiranja. Konkretno, kako bismo gore definiranu matematičku funkciju uputili prema maksimumu već DANAS, sredstva za istraživanje i razvoj se trebaju povećavati, a nikako ne smanjivati ili zadržavati na dosadašnjoj razini. Te odluke nisu lake, ali one čine razliku između onih koji pobjeđuju i onih koji prate, onih koji su ispred svog vremena i onih koji održavaju postojeće stanje.E-novation 2009
> Pobjednici
> Kako se ocjenjivalo
> Riječ partnera
> Fotogalerija
> Videogalerija
 
 
Kliknite kako biste skinuli knjigu najboljih (PDF) >>>
 
 

Početna stanica | E-novation info | Teslino jaje - nagrada | Prijave 2010 | E-novation 2009 | Arhiva | VIDI

© 2008 Vidi-TO d.o.o. Sva prava pridržana. / All rights reserved
design by iDEA