Postupak ocjenjivanja u Vidi e-novation natječaju

Kao i prošle godine, stručna evaluacijska komisija Vidi e-novation natječaja dobila je od organizatora jasno definirana pravila ocjenjivanja prijavljenih proizvoda i usluga. Kako se ocjenjivalo i koji su bili kriteriji?

U pred-evaluacijskom postupku prvenstveno se gledalo da li radovi zadovoljavaju sva pravna pitanja prema savjetima pravnika angažiranih za potrebe Vidi e-novation natječaja i cijelog evaluacijskog postupka. Također, u predevaluacijskom postupku eliminirali su se projekti koji su isključivo i samo namijenjeni hrvatskom tržištu te oni koji nisu bazirani na visokim tehnologijama ili koji se ne mogu svrstati u kategoriju ICT-a.
U evaluacijskom postupku komisija je kod svakog proizvoda/usluge ocjenjivala stupanj inovacije, tehničku izvrsnost, poslovni i proizvodni potencijal te društvenu korisnost.

 

Inovativnost
Kada je riječ o inovaciji, ona se ocjenjivala s maksimalno 10 bodova (minimalno 1 bod). Ko misija je gledala koliko je proizvod, odnosno neki dio proizvoda inovativan u svjetskim razmjerima, ne u regionalnim ili hrvatskim.
Komisija je trebala prilikom evaluacije procijeniti sljedeće stvari:

 • Da li je proizvod na svjetskom tržištu uistinu novitet ili da li bi bio istinski novitet ako bi se predstavio svjetskom tržištu?
 • Postoji li već nešto slično na svjetskom tržištu?
 • Ako proizvod na svjetskom tržištu već posjeduje konkurenciju, uključuje li onda on neke izuzetne napretke u funkcionalnosti, ili se može pohvaliti drugim značajnijim tržišnim prednostima u odnosu na konkurenciju? - a da to nije nužno samo niska cijena.

Niža cijena u odnosu na konkurenciju, osim ako ona nije niža za barem 2-3 puta u odnosu na postojeći konkurentni proizvod, uz uvjet da niža cijena ne ide nauštrb profitabilnosti inovatora odnosno proizvođača nije sama po sebi inovacija.

 

Tehnička izvrsnost
Ona se ocjenjivala bodovima od 1 do 5. Gledalo se koliko proizvod u sebi ima visoke tehnologije, odnosno koliko je proizvod doista "Hi-Tech" i tehnološki "state-of-the-art".

 

Poslovni potencijal
Komisija je trebala utvrditi i ocijeniti (od 1 do 10) slijedeće:

 • Koliki je tržišni potencijal proizvoda na globalnom/svjetskom tržištu? Koliko proizvod odgovara na zahtjeve neke ciljane skupine potencijalnih korisnika na svjetskom tržištu?
 • koliko je po sudu komisije (a sudeći prema samom tekstu prijave i/ili web stranicama pri javitelja i/ili imidžu prijavitelja u javnosti) prijavitelj poslovno orijentiran i koliko je prijavitelj zajedno sa eventualnim budućim poslovnim partnerima i/ili investitorima u stanju od inovacije stvoriti proizvod koji će na globalnom tržištu zarađivati novce (stvarati profit)?

Konkretno: tražila se ocjena koliki je doista potencijal da se na tom proizvodu što više zaradi uz što manji rizik, što manje uloženog vremena i što manje uloženog kapitala.

 

Proizvodni potencijal
Komisija je trebala utvrditi i ocijeniti s maksimalno 10 bodova:

 • koliko je složena proizvodnja proizvoda; može li se proizvod jednostavno proizvoditi/replicirati;
 • koliko je jednostavno naći širi krug alternativnih proizvođača/replikatora za sve dijelove proizvoda;
 • je li neki dio proizvoda (posebice hi-tech implementirani dijelovi, npr. mikroprocesor i sl.) ovisan o nekom monopolnom ili duopolnom proizvođaču i cijeni koju diktira. Posebice se pazilo koliko je skupa i složena prilagodba na nove jezike i postoje li neke otegotne okolonosti u transportiranju proizvoda i sl.

 

Društvena korisnost
Ocjenjivalo se u rasponu bodova od 1 do 5. Komisija si je trebala postaviti sljedeća pitanja i na osnovu njih bodovati prijavljeni rad:

 • Može li se većina proizvoda proizvesti u Hrvatskoj?
 • Generira li proizvod dodatnu zaposlenost i nova radna mjesta u Hrvatskoj?
 • Stvara li proizvod neku posve novu proizvodnu nišu ili posve novi tržišni segment?
 • Pospješuje li proizvod neka posebno značajna područja bitna za gospodarstvo i društvenu stabilnost svake zemlje: npr. edukaciju, zdravstvo, podjednak pristup informacijama za sve slojeve društva, proizvodnju zdrave hrane i sl.>> kako je tekao evaluacijski proces

E-novation 2008
> Pobjednici
> Kako se ocjenjivalo
> Riječ partnera
> Fotogalerija
> Videogalerija
 

Članovi stručne evaluacijske komisije zajedno sa organizatorima Vidi e-novation natječaja tijekom evaluacijekog procesa na
Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu

 
Robert Slavečki, osnivač Vidi e-novation natječaja,
prof.dr.sc. Slavko Vidović, Infodom, Ante Mamić, BICRO tijekom rasprave evaluacijske komisije.
 
Prof.dr.sc. Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković,
tijekom evaluacijskog procesa
 
Damir Sabol, CRANE, Marijan Ožanić, Tehnološki park, prof.dr.sc. Franjo Jović, FER tijekom ocijenjivanja
 
Hrvoje Prpić, Smee, za vrijeme ocjenjivanja Vidi e-novation prijava
 
Radni sastanak Vidi e-novation evaluacijske komisije na Institutu Ruđer Bošković, sredinom studenog 2008.
 
Ante Magzan, T-Hrvatski Telekom i
Robert Slavečki, osnivač Vidi e-novation award
 
 
 

Početna stanica | E-novation info | Teslino jaje - nagrada | Prijave 2010 | E-novation 2009 | Arhiva | VIDI

© 2010 Vidi-TO d.o.o. Sva prava pridržana. / All rights reserved
design by iDEA